ดูฮวงจุ้ยบ้านกับระยะล็อค

เฟสล็อคคืออะไร ฮวงจุ้ยบางสำนักเรียกมันว่า “ดวงดาวที่ถูกจองจำ” และในโรงเรียนของอาจารย์ซางเราเรียกมันว่าช่วง “ล็อค” ….มันเป็นวัฏจักรที่ทุกบ้านต้องผ่านไม่เวลาใดก็ทางหนึ่ง เช่นเดียวกับกรอบเวลาหนึ่งในชีวิตของผู้หญิง เมื่อเธอต้องเข้าสู่วัยหมดระดู ดูฮวงจุ้ยบ้านระยะล็อกของบ้านจะเป็นกรอบเวลาที่ด้านลบของบ้านมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อยู่อาศัย ดูฮวงจุ้ยบ้านหากประเภทบ้านมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือมีปากเสียงกันอยู่แล้ว ระยะล็อกจะทำให้แย่ลงไปอีก

“ล็อค” อยู่ได้นานแค่ไหน

Locked Phase ที่ยาวที่สุดจะคงอยู่เป็นเวลา 20 ปี ดูฮวงจุ้ยบ้านนอกจากนี้ยังมีล็อคประจำปีที่ทำซ้ำทุก ๆ เก้าปี และมีแม้กระทั่งระยะล็อกรายเดือน แต่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่กังวลกับตนเองหรือลูกค้าของตนกับระยะติดลบในระยะเวลาสั้นๆ ดังกล่าว ดูฮวงจุ้ยบ้านแต่ตัวอย่างของการล็อครายเดือนอาจพบว่าเป็น “เดือนที่ไม่ดี” บางทีในเดือนนั้นอาจมีการเจ็บป่วยหรือรายได้ลดลง

ผลกระทบทั้งหมดของเฟสที่ถูกล็อคคืออะไร

หากบ้านอยู่ใน “ล็อคคน” ดูฮวงจุ้ยบ้านอาจทำให้ชีวิตสมรสที่ท้าทายแย่ลง อาจทำให้ตั้งครรภ์ได้ยาก หรือทำให้ปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความสัมพันธ์ทวีความรุนแรงขึ้น หากบ้านอยู่ในภาวะ “ล็อคเงิน” ดูฮวงจุ้ยบ้านรายได้ของผู้พักอาศัยอาจลดลงเล็กน้อยจนมีนัยสำคัญหรือมีส่วนทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพแย่ลง

บางครั้งบ้านอาจถูก “ล็อค” เพื่อเงินและเพื่อผู้คนในเวลาเดียวกันหรือหลายปีติดต่อกัน ตัวอย่างเช่น ดูฮวงจุ้ยบ้านบ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกและสร้างในปี 1950 อยู่ใน Money Lock 20 ปีตั้งแต่ปี 1984-2003 และยิ่งไปกว่านั้นในปี 1997 บ้านหลังเดียวกันนั้นก็อยู่ใน People Lock หนึ่งปีเช่นกัน

วิธีแก้ไขสำหรับเฟสที่ถูกล็อคคืออะไร

ไม่ว่าบ้านจะล็อกเพื่อเงินหรือเพื่อคน และไม่ว่าจะล็อก 20 ปีหรือล็อกเพียง 1 ปี วิธีแก้ไขก็เหมือนกัน ดูฮวงจุ้ยบ้านนั่นคือผู้อยู่อาศัยจะต้องสามารถได้ยินและมองเห็นน้ำที่ไหลเวียนได้ น้ำตกในร่มและกลางแจ้งค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบของระยะล็อค