จัดหาแรงงานต่างด้าวภาพรวมของอาชีพ

สำหรับคนที่ไม่สนใจการศึกษาในระดับมัธยมปลายมากนัก จัดหาแรงงานต่างด้าวก็เป็นทางเลือกที่ดี ใบรับรองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ก็เพียงพอแล้วที่จะได้งานที่ใช้แรงกายในสถานที่ก่อสร้าง หากคุณต้องการงานก่อสร้างเฉพาะทางมากขึ้น คุณควรมองหาความเป็นไปได้ในการฝึกงานหรือชั้นเรียนทักษะที่วิทยาลัยชุมชน จัดหาแรงงานต่างด้าวหรือโรงเรียนการค้า หากคุณเพิ่งออกจากโรงเรียนมัธยมและกำลังคิดเกี่ยวกับประเภทของอาชีพที่คุณต้องการทำ คุณควรพิจารณาสมัครงานเป็นกรรมกรทั่วไปที่ไซต์ก่อสร้าง 

จัดหาแรงงานต่างด้าวเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

ในการก่อสร้างจะเป็นของสมาชิกสหภาพแรงงานเท่านั้น ประมาณร้อยละ 14 ของคนงานในไซต์ก่อสร้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานบางประเภท ต้องการคนงานในสถานที่ก่อสร้างทุกประเภท พวกเขาสร้างบ้านและอาคารพาณิชย์ จัดหาแรงงานต่างด้าวมีส่วนร่วมในการสร้างทางหลวง สะพาน อุโมงค์ และที่อยู่อาศัย การก่อสร้างอาคารสูงเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการสร้างบ้านในย่านชานเมือง แต่อาคารทั้งสองประเภทต้องการจัดหาแรงงานต่างด้าว งานระดับเริ่มต้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสถานที่ก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง 

จัดหาแรงงานต่างด้าวอาจขนถ่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง การทำความสะอาดหรือการเตรียมไซต์อาจเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ทั่วไป งานมักจะเป็นระดับทักษะต่ำ จัดหาแรงงานต่างด้าวเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับงานที่จ่ายสูงขึ้น พนักงานจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติม บางครั้งได้รับทุนจากนายจ้าง พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการในร่มหรือกลางแจ้ง พวกมันอาจทำงานได้ในทุกสภาพอากาศ แม้ว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงอาจส่งผลให้ต้องปิดสถานที่ก่อสร้างชั่วระยะเวลาหนึ่ง คนงานอาจได้รับหรือไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ 

โดยปกติแล้วสัปดาห์การทำงานคือ 40 ชั่วโมง

โดยมีวันหยุดเล็กน้อยหากได้รับค่าจ้าง บางครั้งจำเป็นต้องเดินทางข้ามคืน เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่ทางหลวงทำงานห่างจากฐานบ้านเกิด สำหรับคนทำงานที่ต้องการก้าวหน้า การฝึกงานหรือชั้นเรียนโรงเรียนการค้าถือเป็นเรื่องปกติ ผู้ปฏิบัติงานอาจเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือพิเศษ การจัดการสว่าน ค้อนทุบ หรือเครื่องมือก่อสร้างพิเศษอื่นๆ เป็นวิธีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาทักษะ งานก่อสร้างบางประเภทต้องการการศึกษาและประสบการณ์ที่มากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานที่จัดการกับวัตถุอันตรายหรือผู้ที่ทำงานใต้ดินต้องมีทักษะและการฝึกอบรมพิเศษ

ค่าจ้างที่คาดหวังสำหรับบุคลากรก่อสร้างนั้นสัมพันธ์กับความอาวุโสหรือประสบการณ์ในงานและระดับทักษะที่จำเป็น ระดับค่าจ้าง ตำแหน่งหัวหน้างานมีรายได้มากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณสองเท่า การทำงานล่วงเวลาไม่ใช่เรื่องปกติ แต่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหากโครงการต้องเสร็จสิ้นในเวลาอันสั้น แนวโน้มงานสำหรับจัดหาแรงงานต่างด้าวระดับเริ่มต้นนั้นดีกว่าค่าเฉลี่ยในทศวรรษหน้า การรวมกันของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางระหว่างความพยายามในการใช้จ่ายเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานโครงการสีเขียว หมายความว่ามีการคาดการณ์ว่างาน